carousel-newspng

Nota Informativa aug2017

17/08/2017

Nota de informare Fdi Transilvania, Fdi Napoca si Fdi Tehnoglobinvest

Societatea de administrare a investitiilor SAI Globinvest SA aduce la cunostinta investitorilor actualizarea documentele de functionare ale fondurilor cu prevederi din  contractul de depozitare, modificat in urma aplicarii Regulamentul delegat UE nr.438/2016 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste obligatiile depozitarilor.

In cazul tuturor fondurilor, a fost eliminata din documente posibilitatea de a realiza rascumparari in contul imputernicitului, in cazul operatiunilor realizate prin Internet.

In cazul Fdi Transilvania, aria geografica a principalelor instrumente financiare utilizate efectiv de administrator in vederea derularii politicii investitionale a fondului, respectiv a actiunilor si obligatiunilor cotate, a fost extinsa de la Romania la nivelul tuturor statelor membre ale Uniuni Europene.

In cazul Fdi Transilvania si Fdi Tehnoglobinvest, au fost precizate limitele privind expunerea pe active denominate in EUR.

Nu au fost aduse modificari caracteristicilor definitorii ale fondurilor, respectiv obiectivului financiar si politicii de investitii."